!ZWIĄZEK PRACODAWCÓW POLSKIEJ MIEDZI WE WSPÓŁPRACY Z KREJ GAJOWCZYK LEGAL PARTNERS!

Jeśli chcesz usłyszeć o Tarczy 4.0 w kontekście regulacji dotyczących zakazu konkurencji, przenalizować zastosowane rozwiązanie normatywne pod kątem:
– zakazu konkurencji w odniesieniu do stosunku pracy,
– zakazu konkurencji w odniesieniu do stosunków cywilnoprawnych,
– Tarczy 4.0 w odniesieniu do zakazu konkurencji,
– ingerencji ustawodawcy w relacje cywilnoprawne,
– ochrony pracodawcy/zleceniodawcy,
– sposobu obrony interesów pracowników/zleceniobiorców,

Zapraszamy na seminarium prowadzone przez r.pr. dr Natalię Krej z Kancelarii Krej Gajowczyk Legal Partners, w ramach Śniadania Biznesowego, organizowanego przez Związek Pracodawców Polskiej Miedzi w dniu 27.08.2020 r. o godz. 10:00 w formie webinaru (on-line).

W celu uzyskania szczegółów i możliwości uczestnictwa w seminarium prosimy o kontakt pod adresem:

Związek Pracodawców Polska Miedź / Employers’ Organization of Polish Copper
ul. Chopina 2,
59-300 Lubin
tel.: 76847 85 85, fax: 76847 85 88
e-mail: sekretariat@pracodawcy.pl

#tarcza40#umowa#zakazkonkurencji#szkolenie#webinar#legal