W dnu 20 kwietnia 2020 r. partner kancelarii dr Natalia Krej przeprowadziła szkolenie nt. ryzyk prawnych związanych z prowadzeniem działalności medycznej w czasie obecnego zagrożenia epidemiologicznego. W trakcie szkolenia m.in. wyjaśnialiśmy szczegóły praktyczne dotyczące nowych regulacji prawnych poświęconych tzw. Tarczom antykryzysowym oraz kwestie związane z odpowiedzialnością lekarską.