Publikacje

Nasza działalność prawnicza to również publikacje naukowe i artykuły z dziedzin, w których się specjalizujemy.

Współtworzyliśmy między innymi praktyczne komentarze do ustaw, z których korzystają inni prawnicy i sędziowie oraz udzielaliśmy wypowiedzi eksperckich dla pism branżowych.

Z powodzeniem łączymy więc rozwój naukowy z prowadzoną przez nas praktyką zawodową. To pozwala nam jeszcze lepiej rozumieć sprawy naszych Klientów – a dzięki temu szybciej rozwiązywać ich problemy.

dr Natalia Krej (z dm. Banaś)

dr Natalia Krej (z dm. Banaś)

Postępowanie cywilne

 • N. Krej (współautor), „Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego, (red.) E. Marszałkowska-Krześ, Warszawa 2020, Legalis
 • N. Krej (współautor), „Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego, (red.) I. Gil, Warszawa 2020, Meritum
 • N.Krej, „Opinia instytutu naukowego lub naukowo-badawczego, przeprowadzanego w postępowaniu cywilnym, jako odmiana dowodu z opinii biegłych – uwagi wybrane”
 • E. Marszałkowska – Krześ (red.), Ł. Błaszczak, A.Budniak, I.Gil, P.Gil, J. Kindrat-Nongiesser, B. Kaczmarek-Templin, M. Mazur, E. Rudkowska – Ząbczyk, M. Skibińska, O. Żurawińska – współautorzy,  N. Banaś „Postępowanie cywilne w pytaniach i odpowiedziach”, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2011, ss. 432-472, 484-495, 512-516, 520-533 (publikacja książkowa)
 • N. Banaś, „Skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej a konstytucyjne zasady: – prawa do sądu oraz – co najmniej dwuinstancyjnego postępowania sądowego.” Wydawnictwo Presscom, Wrocław 2015
 • E. Marszałkowska – Krześ (red.), Ł. Błaszczak, A.Budniak, J. Kindrat-Nongiesser, B. Kaczmarek, M. Drabik, M. Skibińska, O. Żurawińska – współautorzy, N. Banaś „Kazusy z postępowania cywilnego”, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009, ss. 6-13, 17-24, 73-78, 80-84, 90-93, 100-103, 107-111, 122-127 (publikacja książkowa)

Prawo spółek

 • N. Banaś, „Europejska spółka akcyjna w postępowaniu rejestrowym”, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2012 (publikacja książkowa)
 • N. Banaś, „Komentarz do rozporządzenia 2157/2001 w sprawie statutu europejskiej spółki akcyjnej”, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2012 (publikacja książkowa)
 • N. Banaś „Notariusz a postępowanie rejestrowe”, Rejent Nr 9 (197), Warszawa 2007, s. 32
 • N. Banaś, „Europejska spółka akcyjna – fikcja czy rzeczywista forma podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej”, Radca Prawny, Nr 2/2007, Warszawa
 • N. Banaś, „Europejska spółka akcyjna – wyzwanie dla ustawodawcy, szansa dla inwestorów”,  Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, Wrocław 2006, s. 179
 • N. Banaś, M. Krześ, „Umowa deweloperska jako nowa umowa nazwana – wybrane uwagi na temat ustawy z dnia 16 września 2011r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego”, „Rejent” nr 2/2012, s. 1
 • „Analiza instytucji prokury, zasady reprezentacji łącznej mieszanej w spółce z o.o. oraz S.A. i związanych z tym wpisów w rejestrze przedsiębiorców KRS w oparciu o uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 30.01.2015r., wydanego pod sygnaturą: III CZP34/14”

Pozostałe publikacje

 • „Turysta jako konsument – wybrane aspekty ochrony w świetle ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 884) o usługach turystycznych, a także w odniesieniu do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) o prawach konsumenta”
 • N. Banaś, „Podejmowanie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Chińskiej Republice Ludowej”, Radca Prawny 2008, zeszyt 3, s. 16
 • „Zdolność sądowa rady pracowników – wybrane kwestie”

dr Michał Gajowczyk

dr Michał Gajowczyk

Dziesięć obserwacji w zakresie contractingu międzynarodowego

(Fr)agile way of delivering things – a little insight from a lawyer’s perspective

Obligacje zamienne na akcje jako hybrydowe instrumenty finansowe, REJENT 4/2010r.

 • Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego a ustawowe prawo poboru, Prawo spółek  7-8/2010r.