Prawo spółek

Prowadzimy bieżące sprawy spółek od rejestracji aż do zakończenia ich działalności.

N

Zakładanie spółek

i

Obsługa korporacyjna

Spory korporacyjne

Jak pomagamy?

Wspieramy działalność Klientów poprzez doradztwo w zakresie spraw korporacyjnych, z uwzględnieniem przede wszystkich kontekstu biznesowego oraz podatkowego.

 

Obsługa prawna spółek

  • bieżąca obsługa korporacyjna (m.in. zgromadzenia wspólników, posiedzenia zarządu – projekty protokołów i uchwał)
  • sporządzanie i opiniowanie projektów aktów korporacyjnych – umów/statutów spółek, regulaminów i polityk wewnętrznych etc.
  • doradztwo w procedurach restrukturyzacyjnych, w tym podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego dla celów transakcyjnych i podatkowych
  • rejestracja zmian dokonywanych w składzie osobowym organów spółki, zmian w umowie spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • obsługa zgromadzeń akcjonariuszy i wspólników (w tym pełnienie funkcji przewodniczącego, protokolanta, pełnomocnika udziałowca)
  • obsługa spraw z zakresu ochrony własności intelektualnej
  • upadłość

Potrzebujesz porady specjalistów, którzy rozumieją Twoją branżę?

Zaufali nam

W ramach stałej obsługi prawnej dzięki kancelarii odzyskaliśmy należności za roboty budowlane na łączną kwotę ponad 2 mln. złotych, a jednocześnie kancelaria reprezentowała nas skutecznie w wielomilionowym sporze o naliczone kary umowne.

Ksawery Kossowski, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o.

Krej Gajowczyk Legal Partners
5
2020-05-11T04:51:50+02:00

Ksawery Kossowski, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o.

W ramach stałej obsługi prawnej dzięki kancelarii odzyskaliśmy należności za roboty budowlane na łączną kwotę ponad 2 mln. złotych, a jednocześnie kancelaria reprezentowała nas skutecznie w wielomilionowym sporze o naliczone kary umowne.
Od lat współpracujemy z Kancelarią. Polecamy jej usługi nie tylko ze względu na skuteczność i spryt, ale również dlatego, że doskonale obsługuje umowy z międzynarodowymi partnerami (m.in. TLC, Discovery Channel), a to jest dla nas szczególnie ważne.

Maciej Pawełczyk, Członek Zarządu Inbornmedia

Krej Gajowczyk Legal Partners
5
2020-05-11T04:53:50+02:00

Maciej Pawełczyk, Członek Zarządu Inbornmedia

Od lat współpracujemy z Kancelarią. Polecamy jej usługi nie tylko ze względu na skuteczność i spryt, ale również dlatego, że doskonale obsługuje umowy z międzynarodowymi partnerami (m.in. TLC, Discovery Channel), a to jest dla nas szczególnie ważne.
Kancelaria wspiera nas w dużym projekcie kontraktowym z klientem amerykańskim, dzięki jej zaangażowaniu mamy dopięte kwestie kontraktowe z naszymi dostawcami z całej Europy.

Michał Kowalski, Prokurent Juice

Krej Gajowczyk Legal Partners
5
2020-05-11T04:55:25+02:00

Michał Kowalski, Prokurent Juice

Kancelaria wspiera nas w dużym projekcie kontraktowym z klientem amerykańskim, dzięki jej zaangażowaniu mamy dopięte kwestie kontraktowe z naszymi dostawcami z całej Europy.
Kancelaria w pierwszej kolejności stawia nacisk na zamierzone cele biznesowe i dopasowuje do nich świadczone usługi.

Beata Staszków, Prezes Związku Pracodawców Polskiej Miedzi

Krej Gajowczyk Legal Partners
5
2020-06-25T02:24:01+02:00

Beata Staszków, Prezes Związku Pracodawców Polskiej Miedzi

Kancelaria w pierwszej kolejności stawia nacisk na zamierzone cele biznesowe i dopasowuje do nich świadczone usługi.
Zakres spraw jakimi zajmuje się Kancelaria obejmuje sprawy pracownicze, sprawy korporacyjne, sprawy transformacyjne Spółki, w tym Grupy Kapitałowej Spółki - umowy handlowe w całym obszarze działania Spółki, - prawo dotyczące nieruchomości, będących w posiadaniu Spółki, jak również sprawy zewnętrzne Spółki, polegające na reprezentowaniu Spółki w postępowaniach sądowych , administracyjnych, sądowo – administracyjnych.

Adrian Szymański, Prezes Zarządu KGHM Metraco S.A.

Krej Gajowczyk Legal Partners
5
2020-06-25T02:29:44+02:00

Adrian Szymański, Prezes Zarządu KGHM Metraco S.A.

Zakres spraw jakimi zajmuje się Kancelaria obejmuje sprawy pracownicze, sprawy korporacyjne, sprawy transformacyjne Spółki, w tym Grupy Kapitałowej Spółki - umowy handlowe w całym obszarze działania Spółki, - prawo dotyczące nieruchomości, będących w posiadaniu Spółki, jak również sprawy zewnętrzne Spółki, polegające na reprezentowaniu Spółki w postępowaniach sądowych , administracyjnych, sądowo – administracyjnych.
Kancelaria reprezentowała mnie w trudnych negocjacjach z większościowym akcjonariuszem w sprawie rozliczenia kontraktu menadżerskiego. Prawnicy K&G Legal Partners doprowadzili najpierw do zawarcia korzystnego kontraktu, następnie zabezpieczyli pozycję negocjacyjną i ułatwili korzystne rozliczenie. Polecam kancelarię.

Czesław  Wojciech Szczepaniak, b.CEO w Browar Namysłów sp. z o.o.

Krej Gajowczyk Legal Partners
5
2020-06-25T02:37:41+02:00

Czesław  Wojciech Szczepaniak, b.CEO w Browar Namysłów sp. z o.o.

Kancelaria reprezentowała mnie w trudnych negocjacjach z większościowym akcjonariuszem w sprawie rozliczenia kontraktu menadżerskiego. Prawnicy K&G Legal Partners doprowadzili najpierw do zawarcia korzystnego kontraktu, następnie zabezpieczyli pozycję negocjacyjną i ułatwili korzystne rozliczenie. Polecam kancelarię.
Kancelaria Krej Gajowczyk Legal Partners zapewniła nam skuteczną i profesjonalną pomoc prawną. Prawnicy kancelarii są sumienni oraz skuteczni. Działają rzetelnie, sprawnie poruszają się w zagadnieniach obrotu międzynarodowego i zapewniają wysoki poziom merytoryczny świadczonych usług.

Sebastian Walerysiak, Prezes Zarządu Viessmann Sp.z.o.o.

Krej Gajowczyk Legal Partners
5
2020-06-25T02:34:30+02:00

Sebastian Walerysiak, Prezes Zarządu Viessmann Sp.z.o.o.

Kancelaria Krej Gajowczyk Legal Partners zapewniła nam skuteczną i profesjonalną pomoc prawną. Prawnicy kancelarii są sumienni oraz skuteczni. Działają rzetelnie, sprawnie poruszają się w zagadnieniach obrotu międzynarodowego i zapewniają wysoki poziom merytoryczny świadczonych usług.
Korzystamy z usług kancelarii w zakresie doradztwa: korporacyjnego, prawa pracy, kontraktów oraz odpowiedzialności lekarskiej. Usługi kancelarii cechują się wysokimi poziomem, terminowością i zrozumieniem kontekstu biznesowego.

prof. dr hab. Marzena Dominiak, Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego

Krej Gajowczyk Legal Partners
5
2020-06-25T02:36:19+02:00

prof. dr hab. Marzena Dominiak, Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego

Korzystamy z usług kancelarii w zakresie doradztwa: korporacyjnego, prawa pracy, kontraktów oraz odpowiedzialności lekarskiej. Usługi kancelarii cechują się wysokimi poziomem, terminowością i zrozumieniem kontekstu biznesowego.
5
8
Krej Gajowczyk Legal Partners
wratislavia bio
PBD
De Dietrich
atm

Krej Gajowczyk Legal Partners Kancelaria Radców Prawnych

ul. Grajewska 2 (I piętro),  51-429 Wrocław

+48 693 780 631 | office@glpartners.pl

3 + 11 =

Wysyłając niniejszą wiadomość oświadczasz, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w powyższym formularzu przez Krej Gajowczyk Legal Partners z siedzibą we Wrocławiu w celu kontaktu z Tobą oraz świadczenia w przyszłości na Twoją rzecz usług prawnych, podajesz dane dobrowolnie oraz że są one zgodne z prawdą.

Dodatkowo, oświadczasz, że zapoznałeś się z treścią klauzuli informacyjnej oraz masz świadomość, że masz prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz cofnięcia niniejszej zgody poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: office@glpartners.pl