Nakładem wydawnictwa C.H. Beck ukazała się publikacja partnera naszej kancelarii dr Natalii Krej pt. „COVID-19 Ustawy antykryzysowe. Zbiór przepisów z omówieniem”. Opracowanie zawiera omówienie zmian w prawie cywilnym, gospodarczym ikarnym, które zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego ustawami regulującymi materię COVID.Pozwala spojrzeć na wskazane problemy świeżym i praktycznym okiem. Zapraszamy do lektury!