Zapraszamy na konferencję „Między nami lekarzami”, która odbędzie się 5 grudnia 2020 r. (godz. 9.00-13.00). Partner kancelarii dr Natalia Krej – obok innych znakomitych naukowców, w tym Prof. Krzysztofa Simon – omówi zagadnienia prawne związane z obecną sytuacją epidemiologiczną (w załączeniu program spotkania).

Szczegóły dotyczące programu i zapisów: https://www.dilnet.wroc.pl/ksztalcenie-lekarzy-i-lekarzy-dentystow/item/1108-konferencja-on-line-miedzy-nami-lekarzami-pod-haslem-stomatologia-w-okresie-pandemii-sars-cov-2-5-grudnia-2020-r