+48 693 780 631 office@glpartners.pl
Gajowczyk Legal Partners reprezentowało dostawcę aplikacji lingwistycznej podczas negocjacji umowy licencyjnej z jedną z największych instytucji bankowych w Europie. Umowa zakłada dostarczenie aplikacji w kilku iteracjach, gdzie klient uprawniony będzie do pobierania modułu bazowego, a następnie „nakładki” dostosowanej do specyfiki jego działalności.

Aplikacja będąca przedmiotem umowy jest rozwiązaniem nowatorskim i szalenie ciekawym, opartym na wyjątkowym algorytmie stworzonym przez wspólników Spółki” – wskazał dr Michał Gajowczyk, partner Gajowczyk Legal Partners – „mimo, że negocjacje z tego typu zamawiającymi są często obarczone pewnego rodzaju (zrozumiałą) sztywnością, udało się wywalczyć wiele korzystnych rozwiązań umownych wzmacniających dostawcę”.