+48 693 780 631 office@glpartners.pl

NOWE TECHNOLOGIE

MIĘDZYNARODOWY CONTRACTING

POSTĘPOWANIE SPORNE

O NAS

Gajowczyk Legal Partners |Kancelaria Radcowska| została założona przez prawnika i doradcę dr Michała Gajowczyka w 2016. Po ponad dekadzie doświadczenia prawniczego w charakterze szefa działu prawnego międzynarodowej korporacji dostarczającej usługi na różnych kontynentach, prawnika wewnętrznego wiodącego dostawcy oprogramowania z Anglii, prawnika procesowego w znanej wrocławskiej kancelarii, Michał zdecydował o założeniu firmy prawniczej wykorzystując wiedzę i doświadczenia in-house’a, wspomaganą przez następujące wartości:

O NAS

Gajowczyk Legal Partners |Kancelaria Radcowska| została założona przez prawnika i doradcę dr Michała Gajowczyka w 2016. Po ponad dekadzie doświadczenia prawniczego w charakterze szefa działu prawnego międzynarodowej korporacji dostarczającej usługi na różnych kontynentach, prawnika wewnętrznego wiodącego dostawcy oprogramowania z Anglii, prawnika procesowego w znanej wrocławskiej kancelarii, Michał zdecydował o założeniu firmy prawniczej wykorzystując wiedzę i doświadczenia in-house’a, wspomaganą przez następujące wartości:

WARTOŚCI

Unikamy schematów:

unikamy schematów oraz dostarczamy świeże i nieszablonowe rozwiązania (jeśli okoliczności tego wymagają),

Znamy IT

przez wiele lat byliśmy prawnikami pracującymi w międzynarodowych korporacjach, firmach z branży IT, poznając „od kuchni” reguły prowadzenia międzynarodowego, ale również lokalnego biznesu, zasady międzynarodowych i lokalnych negocjacji (nie tylko prawne!), stąd znamy problemy prawne, z którymi się stykają i potrafimy je efektywnie rozwiązać,

Realne porady:

dostarczymy Ci niezbędny kontekst prawny oraz realną poradę prawną, na podstawie których swobodnie i bez wahania podejmiesz decyzję biznesową. Staramy się unikać tzw. zastrzeżeń i ograniczeń. Wykluczamy „neutralne” stanowiska prawne!

Upraszczamy:

pracowaliśmy dla dostawcy aplikacji lingwistycznej upraszczającej biurokratyczny żargon, dlatego sami staramy się go unikać, dostarczamy jasną i zrozumiałą poradę. Nie tworzymy długich i skomplikowanych memorandów prawnych (chyba, że w konkretnej sytuacji ich potrzebujesz),

Racjonalne wynagrodzenie:

preferujemy długotrwałą relację biznesową, gdy wspieramy Twój biznes we wszystkich lub większości jego aspektów. Jesteśmy również otwarci na wynagrodzenie projektowe: zakreślasz zadanie – projekt, szacujemy czas, w którym go dostarczymy, ustalamy nasze wynagrodzenie z góry.

SPECJALIZACJA KANCELARII RADCOWSKIEJ

Specjalizujemy się w nowych technologiach, międzynarodowym conractingu oraz postępowaniach spornych. Jesteśmy jednak świadomi, że w dzisiejszych czasach jest wysoce prawdopodobne, że Twój biznes styka się z innymi dziedzinami prawa i regulacji, stąd nasze usługi są kompleksowe.

Jesteśmy również skuteczni w innych dziedzinach prawa, z którym zetknąć może się Twój biznes, jak:

 • Prawo korporacyjne & prawo spółek
 • Prawo pracy
 • Regulacje sektorowe
 • Prawo restrukturyzacyjne

Nowe technologie/własność intelektualna/media

Pierwsza z naszych trzech specjalizacji. Jakie problemy rozwiążemy?

 • Prowadzenie, zarządzenie, wspieranie lub kierowanie negocjacjami dotyczącymi wdrożenia oprogramowania, systemów lub infrastruktury (SaaS, PaaS, Iaas), w tym umowy w obrocie międzynarodowym (wspomagamy dostawców lub zamawiających).
 • Tworzenie, wdrożenie, utrzymanie lub serwis oprogramowania (gotowego lub bespoke) w metodologiach Agile lub Waterfall.
 • Zakup lub sprzedaż formatów TV, umowy producenckie lub dystrybucyjne.
 • Kwestie prawne związane z portalami społecznościowymi (regulacje, dane osobowe, wizerunek, e-commerce).
 • Doradztwo w zakresie umów licencyjnych (zakup, sprzedaż lub audyt).
 • Ochrona danych osobowych (RODO, umowy powierzenia).
 • Rozwiązania chmurowe.
 • Optymalizacja B2B w organizacji.

Czy robimy inne rzeczy? Zapytaj: office@glpartners.pl

Międzynarodowy contracting

Druga z naszych trzech specjalizacji. Jakie problemy rozwiążemy?

 • Negocjacje w obrocie międzynarodowym (UK, Niemcy, stan Kalifornia, stan Nowy Jork, Hong Kong, Singapur, Indie, inne).
 • Prowadzenie, zarządzenie, wspieranie lub kierowanie negocjacjami dotyczącymi dostarczenia usług lub towarów, w tym umowy w obrocie międzynarodowym (Master Service Agreements, Framework Agreements, Statement of Works, Work Orders, Work Packages, NDAs, Local Implementation Agreements, Change Requests, inne).
 • Tworzenie, zmiana lub adaptacja umów w obrocie międzynarodowym.
 • Porady prawne w kwestiach międzynarodowych lub wskazanie lokalnego eksperta z danej dziedziny (np. BBBEE standard w południowej Afryce).
 • TUPE doradztwo (sprawdzanie tzw.TUPE schedules).

Czy robimy inne rzeczy? Zapytaj: office@glpartners.pl

Postępowanie sporne

Trzecia z naszych trzech głównych specjalizacji. Jakie problemy rozwiążemy?

 • Zarządzanie pojedynczymi lub dużymi wolumenami prostych spraw sądowych (windykacja należności, sprawy pracownicze).
 • Tworzenie strategii, zarządzanie ryzkiem procesowym oraz reprezentacja klienta w złożonych sporach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym.
 • Reprezentacja przed sądami arbitrażowymi.

Czy robimy inne rzeczy? Zapytaj: office@glpartners.pl

dr Michał Gajowczyk, radca prawny

Partner w Gajowczyk Legal Partners

MICHAŁ & ZESPÓŁ

Jestem prawnikiem i doradcą biznesowym specjalizującym się w nowych technologiach, międzynarodowym contractingu oraz postępowaniach spornych. Przed założeniem Gajowczyk Legal Partners zarządzałem działem prawnym międzynarodowej korporacji z Niemiec oraz byłem in-house lawyerem we wiodącym dostawcy oprogramowania komputerowego z Anglii, odpowiadając za jego obsługę na terytorium Anglii oraz Polski. Doradzę Ci w kwestiach związanych z prawnymi i biznesowymi aspektami IT, mediów,  negocjacji kontraktowych, własności intelektualnej oraz sporów sądowych.

Napisz do mnie: m.gajowczyk@glpartners.pl lub zadzwoń: +48 693 780 631.

EDUKACJA:

Uniwersytet Wrocławski (Doktor Nauk Prawnych 2012 r., Magister Prawa 2007 r.) University of Cambridge (kurs Diploma in English and European Union Law)

CZŁONKOSTWO:

Okręgowa Izba Radców Prawnych (Radca Prawny 2012 r., wpis nr WR-2369)

WYBRANE DOŚWIADCZENIE:

Projekt IT – usługi międzynarodowe – transakcja świadczenia podwykonawczych usług naprawczych dla międzynarodowego producenta hardware’u w regionie EMEA (wartość umowy 30 – 100 mln. EUR). Projekt IT – wdrożenie oprogramowania  – wdrożenie oprogramowania bespoke w metodologii Agile dla dużej korporacji z branży FMCG oraz korporacji z branży nieruchomości (wartość umowy: 1-5 mln. GBP). Projekt medialny – transakcja nabycia portalu społecznościowego (reprezentacja kupującego, tworzenie i negocjacje umowy głównej ze sprzedającym). Postępowanie sądowe – złożone postępowanie pauliańskie przeciwko międzynarodowemu koncernowi – producentowi części samochodowych zmierzające do ubezskutecznienia transakcji zbycia przedsiębiorstwa. Spór wygrany przed polskim Sądem Najwyższym, otwierający klientowi drogę do egzekucji 40 mln. koron czeskich.

PUBLIKACJE:

„Obligacje zamienne na akcje jako hybrydowe instrumenty finansowe”, REJENT 4/2010r. „Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego a ustawowe prawo poboru”, PRAWO SPÓŁEK 7-8/2010r. “(Fr)agile way of delivering things – a little insight from a lawyer’s perspective” (wpis na blogu : http://blog.objectivity.co.uk/fragile-way-of-delivering-things-a-little-insight-from-a-lawyers-perspective/ )

Zapewniliśmy obsługę prawną między innymi dla

Aktualności – kancelaria radcowska Gajowczyk – prawo, IT

Rekrutujemy!

REKRUTUJEMY!!! Do naszego wrocławskiego zespołu szukamy aplikanta (lub aplikantkę) radcowskiego/adwokackiego. Jeśli: - posiadasz teoretycznie niespotykaną kombinację wiedzy w zakresie prawa autorskiego, prawa budowlanego i prawa handlowego; - nie przeraża Cię...

Artykuł mec. Gajowczyk nt. international contracting w iTwiz.pl

Czy negocjacje umów prowadzone z perspektywy drapacza chmur na Manhattanie, kosmicznego biurowca w Palo Alto, czy przy biurku we Wrocławiu mają jakiś wspólny punkt? W publikacji dla serwisu iTwiz nasz ekspert mec.Michał Gajowczyk próbuje odpowiedzieć na to pytanie,...

Wygrywamy dla klienta spór o 6 milionów zlotych

W dniu dzisiejszym Sąd Okręgowy w Legnicy oddalił w całości powództwo podmiotu publicznego o 6 milionów złotych, wytoczone przeciwko naszemu klientowi na podstawie umowy o roboty budowalne zawartej w 2011 r., zarzucając nieterminowe usuwanie wad i usterek w okresie...

Gajowczyk Legal Partners reprezentuje IT start-up

Gajowczyk Legal Partners reprezentowało dostawcę aplikacji lingwistycznej podczas negocjacji umowy licencyjnej z jedną z największych instytucji bankowych w Europie. Umowa zakłada dostarczenie aplikacji w kilku iteracjach, gdzie klient uprawniony będzie do pobierania...

Kancelaria Radcowska

ul. Grajewska 2 (I piętro)

51-429 Wrocław

+48 693 780 631 | office@glpartners.pl

Zapraszamy do kontaktu

12 + 7 =

Wysyłając niniejszą wiadomość oświadczasz, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w powyższym formularzu przez Gajowczyk Legal Partners siedzibą w we Wrocławiu w celu kontaktu z Tobą oraz świadczenia w przyszłości na Twoją rzecz usług prawnych, podajesz dane dobrowolnie, oraz, że są one zgodne z prawdą.

Dodatkowo, oświadczasz, że zapoznałeś się z treścią klauzuli informacyjnej oraz masz świadomość, że masz prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz cofnięcia niniejszej zgody poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: office@glpartners.pl